Poptávka

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a údajů společnosti k obchodním účelům, v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.
Vybraná řešení

Kompletní rekonstrukce centrálního zásobování teplem

Zpracování návrhu optimálního způsobu vytápění, projektové dokumentace, zařízení stavebního povolení, 100% financování, výstavba a následný provoz kotelny, nepřetržitý dálkový dohled nad provozem z centrálního dispečinku, dodávka paliva certifikovanou cisternou.

Systém/Řešení:

Náhrada LTO za biomasový kotel na dřevěné pelety o výkonu 1 MW

Palivo:

dřevěné pelety

Způsob dodávky paliva:

moderní cisternou s certifikací ENplus A1 a integrovaným odsáváním prachu

Roční spotřeba paliva:

800 tun pelet

Velikost palivového skladu:

80 tun

Objem dodávaného tepla:

14 000 GJ

Dosažená úspora ročních nákladů za teplo:

25%

Lokalita:

Městys Kovářská

Detaily realizace

Městys Kovářská se nachází v Ústeckém kraji, okres Chomutov. Původní centrální kotelna byla spravována společností Služby obce Kovářská. Centrální kotelna zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou třináct objektů bytového (celkem 250 bytů) a nebytového charakteru (školka, obecní úřad, horský penzion, sportoviště). Kotelna pracovala se čtyřmi zastaralými olejovými kotli o celkovém tepelném výkonu 4 MW. Společnost Služby obce Kovářská neměla dostatek finančních ani lidských zdrojů pro rekonstrukci kotelny s cílem nahradit stávající zdroje tepla zdroji novými využívajícími jinou levnější palivovou základnu.

Cílem projektu IVORY Energy bylo vytvoření efektivně a ekologicky fungujícího CZT náhradou neekonomického systému na spalování LTO za zdroj tepla, který bude získávat tepelnou energii z dřevní biomasy, konkrétně dřevěné pelety.

V září 2012 byla zahájena rekonstrukce za plného provozu. V rámci rekonstrukce byly odstraněny dva dožívající olejové kotle 2x1MW a nahrazeny jedním špičkovým biomasovým kotlem na dřevěné pelety o výkonu 1MW. Dva další zachovalejší olejové kotle zůstaly jako záloha. Centrální zásobník paliva na 80t jsme umístili do prostor současného palivového skladu LTO. K zahájení zkušebního provozu došlo na konci března 2013. Díky vyladění soustavy je 1MW peletový zdroj schopen zajistit celoroční dodávku tepla v dané lokalitě. V rámci rekonstrukce IE zajišťuje připojení dalších zákazníků na soustavu centrálního zásobování teplem.

Galerie

Reference

„Kromě toho, že cena tepla klesla a došlo k úspoře 25%, byly zároveň proti LTO zlepšeny všechny emisní parametry.“
Zastupitel obce Kovářská

Další realizace

Vybraná řešení

Odebírejte teplo od nás

Máte zájem o více informací a možnosti relizace dodávky výhodného tepla ve vašem okolí?

Zjistěte, jaké jsou výhody dodávky tepla od IVORY Energy.

Připravte se na topnou sezónu

Největší český distributor kvalitních dřevěných pelet, briket a baleného uhlí s unikátní certifikovanou dopravou.