Poptávka

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a údajů společnosti k obchodním účelům, v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.
Zpět na úvod

Rady a tipy

Chceme Vám nabídnout naše dlouholeté zkušenosti z tepelné energetiky. Výroba tepla na rozdíl od výroby elektrické energie nebo dodávky plynu není výrobou primární energie, ale výrobou sekundární. To s sebou nese řadu komplikací a přenáší rozmary výrobců nebo primárních dodavatelů elektřiny a plynu do ceny tepla pro konečného zákazníka.

Bohužel má. Plyn i elektrická energie má svou určenou výhřevnost. Dřevní hmota, ať v podobě dřevních pelet nebo dřevní štěpky, má také svou výhřevnost, neboli kolik kW nebo GJ dostaneme z určitého množství paliva. Výrobci dřevních pelet a dřevní štěpky se tomuto výpočtu rychle přizpůsobili a upravili ceny taky, aby cena 1 kW tepla získaného z dřevní hmoty byla mírně nižší než 1 kW tepla získaného z plynu nebo elektrické energie.

Není. Žádný z dodavatelů dnes tuto možnost nenabízí. Ve výrobě pelet nebo štěpky hraje významnou roli sezónnost a samozřejmě komparace s cenou plynu a elektrické energie.

Ano, v současnosti (zima 2023/2024) sledujeme nadbytek dřevní hmoty pro výrobu dřevních pelet a dřevní štěpky jako důsledek podzimní těžby dřeva a obecně vyšších zimních teplot, což snižuje aktuální spotřebu pelet a štěpky.

Ano, kvalita dřevních pelet v pytlích a volně ložených je shodná. Po mnoha pokusech dodáváme především, samozřejmě podle přání zákazníka, dřevní pelety v kvalitě ENPlus A1, které jsou kompaktní a nerozpadávají se.

Dřevní pelety jsou samozřejmě dražším palivem než kusové dřevo nebo uhlí, na druhou stranu jsou levnějším palivem než zemní plyn. Oproti zemnímu plynu vyžadují určitou manipulaci při zavážení, vlastní provoz kotle už je automatický. Spalování pelet vytváří také určité malé množství popela. Oproti kusovému dřevu pelety nevyžadují dřevorubeckou průpravu. Obecně záleží na dostupnosti zemního plynu v lokalitě, nicméně s dřevními peletami chybu neuděláte.

Provozujeme dostatek tepelných čerpadel i peletových kotlů pro srovnání. S naprostou jistotou můžeme říci, že tepelná čerpadla jsou výhodná pro velmi specifické podmínky provozu a nejsou schopna dosáhnout teplot potřebných pro vytápění pomocí radiátorů. Pakliže máte pasivní rodinný dům s podlahovým topením a velikým množstvím vody a otužilou manželku, svěřte se do péče tepelného čerpadla. Chcete-li tepelnou pohodu, budete potřebovat třeba peletový kotel, který Vám tepelnou pohodu zajistí.

Myslíme si, že tento způsob má budoucnost. Výroba teplé vody má jiná specifika než výroba tepla. Proto je vhodné výrobu teplé vody a výrobu tepla oddělit. Pro výrobu teplé vody je potřeba zdroj s kontinuální výrobou s menším příkonem a přiměřenou akumulační nádobou. Teplou vodu o teplotě 55 stupňů potřebujeme 365 dní v roce. Zde lze uvažovat o tepelném čerpadle nebo o fotovoltaickém nebo solárním ohřevu. Pro teplo naopak potřebujeme zdroj, který má větší výkon dosažitelný v kratší době. Teplo potřebujeme v zimě o teplotě více než 65 stupňů. Tyto parametry splní pouze kotel splalující plyn nebo dle našeho doporučení kotel na dřevní pelety. Je ovšem potřeba počítat s výrazně vyššími investičními náklady a tedy s výrazně vyšší cenou tepla než u běžného jednoduchého řešení s kotlem.

V souladu se současným trendem energetických úspor a přechodem na alternativní zdroje bude cena tepla jednoznačně stoupat. Provozní náklady zdrojů neklesnou, jen se budou přepočítávat na stále menší odběr tepla. K tomu přibude stoupající cena vstupních energií, zejména růst jejich fixních nákladů, vynucených stále větším podílem obnovitelných zdrojů. Současný poměr mezi fixními náklady (provoz) a variabilními náklady (palivo) se bude postupně převracet směrem k nákladům fixním, které budou hrát v budoucnu dominantní roli. Tomu nasvědčuje i tlak na zákaz uhelných kotlů, později na zákaz kotlů plynových. Většinu ceny tepla budou tvořit provozní náklady, zejména odpisy z investic. Zde se ukazuje jako výhoda provozovat zdroje na obnovitelné zdroje, v našem případě dřevní pelety a štěpku.

Odebírejte teplo od nás

Máte zájem o více informací a možnosti relizace dodávky výhodného tepla ve vašem okolí?

Zjistěte, jaké jsou výhody dodávky tepla od IVORY Energy.

Připravte se na topnou sezónu

Největší český distributor kvalitních dřevěných pelet, briket a baleného uhlí s unikátní certifikovanou dopravou.