Poptávka

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a údajů společnosti k obchodním účelům, v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.
Vybraná řešení

Řešení výroby tepla v budově základní školy

Zpracování návrhu optimálního způsobu vytápění, projektové dokumentace, zařízení stavebního povolení, 100% financování, výstavba a následný provoz kotelny, nepřetržitý dálkový dohled nad provozem z centrálního dispečinku, dodávka paliva certifikovanou cisternou.

Systém/Řešení:

Náhrada LTO zdroje dvěma biomasovými kotly na dřevěné pelety o celkovém výkonu 202kW

Palivo:

dřevěné pelety

Způsob dodávky paliva:

Moderní cisternou s certifikací ENplus A1 a integrovaným odsáváním prachu

Roční spotřeba paliva:

60 tun pelet

Velikost palivového skladu:

28 tun

Objem dodávaného tepla:

1 000 GJ

Dosažená úspora ročních nákladů za teplo:

20%

Lokalita:

obec Čachovice

Detaily realizace

Areál základní školy se skládá ze tří objektů – hlavní školní budovy, pavilonu se školní družinou a třídami pro I. stupeň a pavilonu tělocvičny s jídelnou a kuchyní. Původní dva kotle na LTO s celkovým výkonem 300kW byly umístěny v prostorách kotelny, která se nachází v suterénu hlavní budovy. Sklad paliva LTO byl umístěn v sousední místnosti vedle strojovny. Tepelné zdroje byly využívány pouze k zajištění výroby tepla. Vzhledem k používanému palivu byl provoz a výroba tepla v kotelně finančně velmi náročná.

Cílem projektu bylo efektivní a ekologické řešení výroby tepla v budově základní školy nacházející se v obci Čachovice, které povede k náhradě stávajícího neekonomického systému na spalování LTO za zdroj tepla, který bude získávat tepelnou energii z dřevní biomasy, konkrétně dřevěné pelety.

Pro účely instalace nového systému zásobování teplem jsme využili existující prostor kotelny a palivového skladu v hlavní budově základní školy. Stávající olejové hospodářství jsme nahradili dvěma špičkovými biomasovými kotli na dřevěné pelety o celkovém výkonu 202 kW se samozapalováním a automatickým odpopelněním. Jejich regulace a řízení jsou plně automatizované. Celý provoz bude bezobslužný s občasným dozorem a kontrolou. Centrální zásobník paliva na 28t jsme umístili do prostor současného palivového skladu LTO. Přestavbu tepelného hospodářství jsme realizovali v topné sezóně za plného provozu školy za pomocí mobilní kontejnerové kotelny na dřevní pelety, která v přechodném období nahradila permanentní zdroj. Instalace nového moderního zdroje tepla přinesla podstatnou ekonomickou úsporu pro zřizovatele školy, obec Čachovice a bude mít významný pozitivní vliv na životní prostředí a celkovou kvalitu života v obci.

Galerie

Reference

„Snížení nákladů na vytápění, které přineslo řešení společnosti IVORY Energy, nám umožní kompletně vybavit každý rok jednu třídu.“
ředitelka ZŠ Čachovice.

Odebírejte teplo od nás

Máte zájem o více informací a možnosti relizace dodávky výhodného tepla ve vašem okolí?

Zjistěte, jaké jsou výhody dodávky tepla od IVORY Energy.

Připravte se na topnou sezónu

Největší český distributor kvalitních dřevěných pelet, briket a baleného uhlí s unikátní certifikovanou dopravou.