Poptávka

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a údajů společnosti k obchodním účelům, v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.
Zpět na úvod

O společnosti

Společnost provozuje 25 kotelen a ročně dodává přes 50 TJ tepla. Teplo a teplou vodu dodáváme domácnostem, nemocnicím, školkám a školám, domovům pro seniory, městům a obcím. Naší specializací jsou kotelny na obnovitelné zdroje, na dřevní pelety a dřevní štěpku. Jsme schopni obsloužit i lokality, kde jiný způsob vytápění není ekonomicky nebo technicky možný.

Profil společnosti

Předmětem podnikání společnosti je výroba a distribuce tepla a výroba a distribuce teplé vody. Pro obě činnosti disponujeme potřebnými licencemi, pro jednodušší instalace máme potřebné koncese. Hlavním produktem je teplo a teplá voda vyrobená v našich zařízeních. Naší specializací jsou kotle na biomasu, tedy dřevní pelety a dřevní štěpka. V současné době máme v portfoliu kotle na většinu myslitelných paliv. Kromě kotlů na biomasu provozujeme kotle na uhlí, kotle na LTO, LPG, zemní plyn včetně karbonského a provozujeme soustavu tepelných čerpadel.

Klasickou koncepcí je modernizace stávající soustavy novými kotli a technologiemi, následně dodávky realizujeme z vlastního zařízení v objektu zákazníka. Stejným způsobem jsme schopni přistoupit a přistupujeme k rozvodné soustavě.

Činnost zařízení je monitorována centrálním řídicím systémem s dálkovým dohledem.

V nových lokalitách je samozřejmostí vypracování projektu nového řešení způsobu vytápění, jeho odsouhlasení s budoucím zákazníkem, inženýring výstavby a spuštění do provozu s veškerou potřebnou dokumentací.

Jediný akcionář

Jediným akcionářem společnosti je MiPa Energy s.r.o., společnost s ručením omezeným, založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 11642327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352272.

Dceřiné společnosti a organizační složky

Společnost je jediným společníkem ve společnosti CDP IVORY, s.r.o., společnosti s ručením omezeným, založené a existující podle práva České republiky, se sídlem U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, IČO 242 77 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200259.

Společnost podniká na Slovensku, kde má založenu organizační složku IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko, založené a existující podle práva Slovenské republiky, se sídlem Roľnická 187, 831 07 Bratislava, IČO 47 189 975, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Bratislavě III, oddíl Po, vložka 2232/B.

Působnost

po celé ČR a na Slovensku

Naše teplárenská řešení vám přinášejí teplo z obnovitelných zdrojů, teplo pro budoucnost za rozumnou cenu

Odebírejte teplo od nás

Máte zájem o více informací a možnosti relizace dodávky výhodného tepla ve vašem okolí?

Zjistěte, jaké jsou výhody dodávky tepla od IVORY Energy.

Připravte se na topnou sezónu

Největší český distributor kvalitních dřevěných pelet, briket a baleného uhlí s unikátní certifikovanou dopravou.