Poptávka

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a údajů společnosti k obchodním účelům, v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.
Vybraná řešení

Kontejnerové řešení výroby tepla

Zpracování návrhu optimálního způsobu vytápění, projektové dokumentace, zařízení stavebního povolení, 100% financování, výstavba a následný provoz kotelny, nepřetržitý dálkový dohled nad provozem kotelny, dodávka paliva cisternou.

Systém/Řešení:

Náhrada dožité koksové kotelny biomasovým kontejnerovým řešením na dřevěné pelety s instalovanými kotly o výkonu 250kW

Palivo:

dřevěné pelety s certifikací ENplus A1

Způsob dodávky paliva:

cisternou s integrovaným odsáváním prachu

Roční spotřeba paliva:

88 tun pelet

Velikost palivového skladu:

16 tun

Objem dodávaného tepla:

1 500 GJ

Lokalita:

Domov seniorů Hostomice – Zátor

Detaily realizace

Domov pro seniory Hostomice – Zátor se nachází v obci Hostomice v okrese Beroun. V klidné oblasti plné zeleně poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Kapacita domova aktuálně dosahuje 67 lůžek.

Stávající koksová kotelna se nacházela v suterénních prostorách hlavní budovy a zajištovala výrobu tepla a teplé užitkové vody. Používané kotle byly na hranici životnosti, fungovaly s naměřenou účinností pod úrovní 60% a zauhlování probíhalo ručně vozíkem z přilehlého prostoru. Vzhledem k technickému stavu zařízení, které bylo již z větší části dožité, bylo nutné najít rychlé a efektivní řešení.

IVORY Energy představila Domovu pro seniory projekt kontejnerového vytápění na dřevní biomasu, který spočíval v instalaci dvou špičkových kotlů na dřevní pelety o výkonu 250 kW společně s odpovídajícím palivovým skladem do prostor přepravního kontejneru vzhledově upraveného tak, aby zapadal do okolního prostředí. Biomasový kontejner byl sestaven mimo areál Domova pro seniory a na místo byl dopraven nákladním vozem s rukou, který umístil tepelný zdroj na předem stavebně upravené místo, odkud byl následně napojen na stávající tepelný rozvod.

Celý projekt zahrnoval návrh systému, financování, stavební přípravy, propojení se stávajícími rozvody. Po oživení celého topného systému IVORY Energy zajišťuje i následný provoz. Pravidelné dodávky paliva jsou řešeny cisternou, je prováděn 24h dálkový monitoring a v případě potřeby i veškerý servis. Biomasová kontejnerová kotelna od IVORY Energy splnila představy Domova pro seniory o rychlém, efektivním a ekonomickém řešení náhrady jejich dožívajícího tepelného zdroje, a to bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze strany objednatele.

Galerie

Odebírejte teplo od nás

Máte zájem o více informací a možnosti relizace dodávky výhodného tepla ve vašem okolí?

Zjistěte, jaké jsou výhody dodávky tepla od IVORY Energy.

Připravte se na topnou sezónu

Největší český distributor kvalitních dřevěných pelet, briket a baleného uhlí s unikátní certifikovanou dopravou.