• Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

   

  Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

  IVORY Energy, a.s.,

  U Slovanky 1388/5, 182 00, Praha 8 - Libeň

  info@ivoryenergy.cz

  IČ: 24200379

  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 17800.

       

  Zpracováváme tyto osobní údaje:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • adresa(dále jen „osobní údaje“)

       

  Účel a doba zpracování:

  Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 3 let.

   

  Zpracovatelé:

  Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Vaše data nepředáváme mimo EU.

       

  • Poskytovatel hostingu INTERNET CZ, a.s.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

   

  Cookies

  Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

   

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

  Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

  Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

   

  Vaše práva:

  Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

  • Vznést námitku proti zpracování;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

  v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZAUJALO VÁS NAŠE ŘEŠENÍ?

Určitě máte nějaké dotazy. Jsme na ně připravení, tak pište nebo volejte. Jsme tu pro vás.