Bytové domy v Solenici

Vyřešili jsme odpojení tří bytových domů v obci Solenice od CZT instalací biomasových kotelen do suterénu jednotlivých objektů. Naší snahou bylo nejen zajistit spolehlivé a ekologické vytápění, ale také ušetřit. A to se povedlo!

Původní stav

Zásobování teplem v obci bylo zajišťováno výrobou tepelné energie v centrálním zdroji na LTO. Vzhledem k předimenzovanosti kotelny a rozvodů – a tím i vysokým ztrátám tepla – byly pro mnoho odběratelů roční náklady za teplo již neúnosné a vedly ke ztrátě důvěry v centrální zásobování teplem.

Původní stav

Nové řešení od IVORY Energy

Neefektivní dodávky tepla z CZT jsme nahradili vybudováním domovních kotelen na dřevní pelety umístěných do nevyužitého prostoru v suterénu jednotlivých objektů. Vznikly tři identické domovní kotelny, jejímž základem jsou špičkové peletové kotle o výkonu 2 x 50 kW a palivový sklad o velikosti 6 tun umožňující efektivní plnění z ulice moderní certifikovanou cisternou. Naše řešení pokrývalo návrh technického řešení, projekt, financování i následný provoz domovních kotelen.

Nové řešení od IVORY Energy

Úspory

Cenu tepla pro obyvatele bytových jednotek se díky komplexnímu řešení IVORY Energy podařilo snížit o téměř 40 %, a to bez jakékoliv investice ze strany SVJ.

Úspory

TIŠTĚNÁ VERZE

Podívejte se na výhody našeho řešení i v tištěné verzi. Stáhněte si případovou studii.
Stáhnout

VÝHODY NAŠÍ REALIZACE

300 kW

Instalovaný výkon zdroje

1600 GJ

Roční objem dodaného tepla

37 %

Úspora nákladů proti původnímu řešení

3000000

Výše investice hrazené IVORY Energy

SVJ Solenice - po rekonstrukci2.JPG
„Úspora dosáhla téměř 40 % proti původnímu stavu, o kotelně ve sklepě prakticky nevíme, zásoba paliva vydrží více než měsíc“.
Jaromír Vápeník
předseda SVJ

ZAUJALO VÁS NAŠE ŘEŠENÍ?

Určitě máte nějaké dotazy. Jsme na ně připravení, tak pište nebo volejte. Jsme tu pro vás.