Rekonstrukce SCZT v Roztokách u Křivoklátu

Špínu a mour nahradila dřevní biomasa. Uhelnou kotelnu s ručním zauhlováním, která nesplňovala přísnější emisní limity, jsme předělali na moderní automatickou kotelnu na dřevní biomasu. Projekt rekonstrukce SCZT Roztoky u Křivoklátu je spolufinancován Evropskou unií.

Původní stav

Původní uhelná kotelna sloužila jako centrální zdroj pro vytápění a přípravu teplé vody. Konkrétně pro objekty základní školy, mateřské školy, prodejny, radnice a 15 domů s byty. Kotelna byla osazena čtyřmi uhelnými kotli s výkonem 3 MW. Šlo o spalovací zařízení neautomatické, s ručním zauhlováním, které nesplňovalo nové přísné emisní limity.

Původní stav

Nové řešení od IVORY Energy

Přestavbu centrálního zdroje vytápění a ohřevu vody jsme rozložili do dvou etap. Na jejich konci je kotelna na dřevní biomasu o celkovém výkonu 800 kW zajišťující automatický provoz a splňující nejpřísnější emisní limity. První etapa spočívala ve vyklizení kotelny a demontáži původní technologie. Celkem bylo odvezeno téměř 25 tun odpadu. Zařízení nahradila kombinace hlavního kotle o výkonu 500 kW uvnitř kotelny a mobilní biomasové miniteplárny 300 kW. Modernizovali jsme také systém měření a regulace společně s 20 předávacími stanicemi. Ve druhé etapě jsme odpojili přechodnou mobilní miniteplárnu a celou instalaci včetně skladu paliva jsme umístili do budovy původní kotelny.

Nové řešení od IVORY Energy

Úspory

Obci jsme pomohli díky komplexnímu řešení vyřešit palčivý problém s centrálním zdrojem tepla, který nesplňoval nové přísné emisní limity a nebyl za stávající situace provozuschopný. Kromě mírné úspory nákladů za teplo přispěje nový automatický zdroj na dřevní biomasu i ke zlepšení životního prostředí v obci, a to bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze strany samosprávy či místních obyvatel.

Úspory

TIŠTĚNÁ VERZE

Podívejte se na výhody našeho řešení i v tištěné verzi. Stáhněte si případovou studii.

VÝHODY NAŠÍ REALIZACE

800 kW

Instalovaný výkon zdroje

7000 GJ

Roční objem dodaného tepla

5 %

Úspora nákladů proti původnímu řešení

13500000

Výše investice hrazené IVORY Energy

test_roztoky.jpg
„Původní centrální kotelna na uhlí morálně dožila a její provoz již byl nadále neudržitelný. Proto jsme společně se zastupiteli rozhodli o výměně centrálního zdroje tepla. Ve finále jsme se dohodli s IVORY Energy, kteří jako jediní dokázali kompletně naplnit naše představy a bez finanční spoluúčasti obce proměnit naši kotelnu na moderní a čistý zdroj tepla.“
Ing. Lenka Peterková
starostka obce

ZAUJALO VÁS NAŠE ŘEŠENÍ?

Určitě máte nějaké dotazy. Jsme na ně připravení, tak pište nebo volejte. Jsme tu pro vás.