Sídliště Nový Knín

Nahradili jsme zastaralý a neekonomický sytém dvou domovních kotelen na LTO jedním centrálním zdrojem tepla na dřevní biomasu. Díky dřevním peletám se nám podařilo najít ekonomičtější řešení, které je zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Původní stav

Výroba tepla a příprava teplé vody byla na místním sídlišti zajišťována systémem dvou domovních kotelen na LTO (nafta). Olejové kotle již nevyhovovaly současným ekologickým a ekonomickým standardům a byly na hraně své vlastní životnosti. Vlivem těchto faktorů byla cena za teplo velmi vysoká. Nedostatek finančních prostředků bránil obyvatelům sídliště v rozsáhlé modernizaci tepelné soustavy a dosažení kýžených úspor.

Původní stav

Nové řešení od IVORY Energy

Primárním úkolem bylo navrhnout nový zdroj tepla tak, aby vyhovoval daným prostorovým možnostem, nabídl ekonomičtější výrobu tepla a zároveň byl přívětivější k životnímu prostředí. S ohledem na tyto požadavky jsme zvolili biomasové řešení, konkrétně kotle na dřevní pelety. Původní dvě domovní kotelny jsme nahradili jedním centrálním zdrojem, který byl umístěn do větší z obou kotelen. Původně samostatné soustavy jsme propojili teplovodem. Potřebný výkon zdroje tepla byl rozložen do kaskády tří kotlů o celkovém výkonu 400 kW. Kotle jsou zásobovány peletami automatickými podavači ze sila, které bylo umístěno přímo do prostoru kotelny v domě. Dodávku pelet zajišťuje certifikovaná cisterna, která je nafouká do zásobníku přes dopravník vyústěný na vnější fasádě kotelny. 

Nové řešení od IVORY Energy

Úspory

Nová centrální kotelna na dřevní pelety splňuje veškeré dnešní standardy a přispívá k lepšímu ovzduší na sídlišti v Novém Kníně. A navíc přinesla obyvatelům úsporu téměř 20% za teplo.

Úspory

TIŠTĚNÁ VERZE

Podívejte se na výhody našeho řešení i v tištěné verzi. Stáhněte si případovou studii.
Stáhnout

VÝHODY NAŠÍ REALIZACE

400 kW

Instalovaný výkon zdroje

4000 GJ

Roční objem dodaného tepla

20 %

Úspora nákladů proti původnímu řešení

6000000

Výše investice hrazené IVORY Energy

Nový Knín titulní fotka_min.jpg
„Přesvědčit obyvatele sídliště nebylo jednoduché. Většina se obávala radikální změny a měli přirozeně strach z nové technologie. Ovšem přístup IVORY Energy a zejména výsledek celé rekonstrukce potvrdil, že rozhodnutí, které jsme společně přijali, bylo správné.“
Ing. Tomáš Havlíček
starosta obce

ZAUJALO VÁS NAŠE ŘEŠENÍ?

Určitě máte nějaké dotazy. Jsme na ně připravení, tak pište nebo volejte. Jsme tu pro vás.